Artefactor är ett konsultbolag specialiserat på integration och integrationsarkitektur på Microsoft-plattformen. Kärnan i Artefactors erbjudande grundar sig därmed i design och utveckling av lösningar baserade på Microsofts integrationsteknologier.Kontakta oss för mer information om hur Artefactor kan hjälpa er att realisera potentialen i er integrationslösning.